Øget borgerstyring af forsyningen

Vi tror på borgerne! Derfor mener vi, at Brønderslev Vand- og Varmeforsyning skal tilbage i borgernes hænder, som i resten af kommunen. Spildevand bør blive under kommunen.

• Spildevand hører under kommunen, men varme- og vandforsyning bør drives af borgerne.