Mere frihed til skolerne

Vi stoler på skolebestyrelserne! Derfor ønsker vi at give skolebestyrelserne mulighed for at tilpasse skolen ved fx at give mulighed for at forkorte skoledagene.

• Frivillige lektiecafeer og ikke tvang
• Skolebestyrelser inddrages vedr. 2 lærerordning og afkortning af skoledagen
• Kortere skoledage så der bliver bedre balance mellem skole og fritidsliv