Velkommen! 

Det Konservative Folkeparti i Brønderslev kæmper dagligt for at skabe en mere konservativ kommune. Her kan du læse mere om vores visioner, mærkesager og politik. 

Bliv en del af holdet

Få direkte adgang til politikere, der arbejder for dig, dit hjem og Brønderslev Kommune. Bliv medlem i dag!

Et levende demokrati består af engagerede borgere – og den direkte vej til politisk indflydelse går gennem medlemskab af et politisk parti.

Der er mange måder at være partimedlem på. Alt lige fra det rolige støttemedlemsskab til det aktivistiske medlemskab. Du bestemmer selv dit aktivitetsniveau, vi sætter stor pris på alle medlemmer.

Vores arrangementer giver afsæt for det, der er i centrum: Den politiske debat om Danmark, Brønderslev Kommune og verden omkring os.

Så er du konservativ og borgerlig, så meld dig ind i dag.

Støt den lokale byrådsgruppe

Ved at være medlem støtter du den konservative byrådsgruppe, og får mulighed for at påvirke deres beslutninger.

Bliv en del af et fællesskab

Med et medlemsskab af Det Konservative Folkeparti bliver du en del af et stort fællesskab af personer rundt i landet.

Få indflydelse på politiken

Som medlem får du indflydelse på den første politik, samt mulighed for at deltage ved forskellige politiske arrangementer.

Kontakt din vælgerforening

Bestyrelsen

Ole Agger Hansen
Formand
Mikael Christensen
Næstformand, Medlemsansvarlig, Sekretær
Torben Houge Nielsen
Kasserer
Jan F. Johansen
Bestyrelsesmedlem
Jette Schiønning Aasholm
Bestyrelsesmedlem
Stinne Reng
Bestyrelsesmedlem
Thomas Greve Lund
Bestyrelsesmedlem

Politikere

Janni Mølgaard Høybye
Byrådsmedlem
Peter Stecher
Byrådsmedlem

Centrale mærkesager