Tryg og anstændig alderdom

Vi skal skabe sikkerhed for vores ældre! Derfor mener vi, at der skal indføres pladsgaranti for vores ældre på kommunes plejehjem.

• Garanti for plejehjemsplads
• Mulighed for dobbeltrum, også selvom det kun er den ene ægtefælle, der har behov for pleje